ده نکته جدید در مورد بهینه سازی مطالب برای سایت های جستجوی

ریچارد بکستر

در این مقاله ها هم ده نکته جدید از بهینه سازی وبسایت برای موتور های جستجو را بررسی خواهیم کرد ۶۱ گوگل ترند بعضی وقت ها نتایجی را نشان میدهد ولی به ان اعتماد نکنید انها خیلی کلی هستند ۶۲ پیگیری نتایج سئوی محلی دشوار است و نتایج مدام تغییر میکنند لینک سازی ۶۳  خریدن لینک ها به کلی دیگر مرده است شما باید لینک ای طبیعی به دست اورید ۶۴  از کسانی که عکس های شما را کپی میکنند بخواهید در پایان مطلب از شما یاد کنند ۶۵ همه ادامه مطلب ده نکته جدید در مورد بهینه سازی مطالب برای سایت های جستجوی