ده راز بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو قسمت دوم

ده راز بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو قسمت دوم ۱۱_ اگر تاکتیکی در سئو آسان باشد احتمالش زیاد است که دیگر بی ثمر شود ۱۲_وقت با ارزش خود را با حدق زدن قدم بعدی گوگل تلف نکنید ، روی چیزی که الان دارد اتفاق می افتد تمرکز کنید ۱۳_محتوی با کیفیت شما را در مقابل تغییرات الگوریتم های گوگل محافظت میکند ۱۴_افسانه ای میگوید : لینک های برگشتی بد هستند؛ ان ها بد نیستند وقتی که طبیعی باشند ( توصیه شده از وبسایت های دیگر ) ۱۵_ افسانه ادامه مطلب ده راز بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو قسمت دوم