بررسی چند دلیلی که باعث کاهش فروش میشود

به نام خدا سلام اگر فروشگاه دار هستید و چند وقتی است محصولاتتان فروش نمیکند یا فروشش کم است بهتر است به این مقاله نگاهی بیاندازید تا مشکلاتی که هستند را پیدا کنید و تلاش کنید این مشکلات را حل کنید ۱ هزار توی پن خرید کردن از بعضی سایت ها مثل هزار تو میماند از این در به آن در باید بروید و آخر سر اگر مثل من کم حوصله باشید قید خرید را میزنید پس سعی کنید که مسیر خرید کردن و انتخاب محصول و پرداخت را خیلی ادامه مطلب بررسی چند دلیلی که باعث کاهش فروش میشود