پنجمین سری از نصیحت های بهترین بهینه سازی وبسایت

سئوی محلی

سئوی محلی یا لوکال سئو یکی از مراحل اصلی سئو است شما در این قسمت میتوانید بازدید خود را افزایش دهید و فروش خود را بیشتر کنید پس از مطالب زیر که از دیوید ماهیم یکی از سئو کاران بتر جهان نقل قول شده است را بخوانید ۴۱  با لینک های داخلی نیز مکان خود را نشان دهید ۴۲ متن برند شده موقعیت خوبی در گوگل دارد ۴۳  وبسایت شما باید توسط همشهری های شما به صورت شفاهی تبلیغ شود این کار رو خودتان انجام دهید با تبلیغات روی ماشین ادامه مطلب پنجمین سری از نصیحت های بهترین بهینه سازی وبسایت